මුල ගී පද තරු අරුන්දතී නෙතු පහන් නිවා
F
T
P

තරු අරුන්දතී නෙතු පහන් නිවා ගී පද

තරු අරුන්දතී
නෙතු පහන් නිවා
දුර නිසොල්මනේ
හිඳිනා
මග වනස්පති
ලිය ල දල්ලකින්
පිනි පොදක්
සෙමෙන් සලනා

ඔබ සැමරුම් රැඳි
කවුළුව මානේ
කඳුළක පැල්ලම්
ඉරි ඇඳුණා
අළුත් මලින් පිරි
වනෝද්‍යානේ
සැඳෑ බොල් හුළඟේ
මට තනියක් දැණුනා

තරු අරුන්දතී
නෙතු පහන් නිවා
දුර නිසොල්මනේ
හිඳිනා
ඔබ කවුළු පියන්
හැර පාන්දරින්
කොහි ගියේද
මට සිතුනා

වැළපෙන මා හද
කැටපත් පවුරේ
හංස ගීතය
ලියැවෙන දා
පළමු අරුණු රන්
රේඛාවක් සේ
ප්‍රාර්ථනා සුවඳේ
ඔබ එතැයි සිතුණා

පිපි මලින් මලේ
රොන් සුනු විසිරී
හඬ දිදී සුසුම්
නඟනා
ඔබ කවුළු පියන්
හැර පාන්දරින්
කොහි ගියේද
මට සිතුනා

කොහි ගියේද
මට සිතුනා
කොහි ගියේද
මට සිතුනා

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021