මුල ගී පද උදේ රැයින් ආ සියොතුන්
F
T
P

උදේ රැයින් ආ සියොතුන් ගී පද

උදේ රැයින්
ආ සියොතුන් වනන්තරේ
රැහේ පිටින් ගී
නැළවිලි කියනු ඇහේ
ඇහැක් වගේ
මං රැකගත්
පුංචි වියේ
කුරුල්ලනේ
අපෙ අම්මා
කොයිද ගියේ

රිදී කාසි
නෑකම් නැති
හැඹිලි කටේ
මගේ අතට
තඹ සතයක්
හෙමින් වැටේ
පාරක් දෙකක් දැවටෙන්නට
ඔසරි පොටේ
ආයෙත් ඉන්නවද
ලහිලහි ගමන් වැටේ

උදේ රැයින්
ආ සියොතුන් වනන්තරේ
රැහේ පිටින් ගී
නැළවිලි කියනු ඇහේ
ඇහැක් වගේ
මං රැකගත්
පුංචි වියේ
කුරුල්ලනේ
අපෙ අම්මා
කොයිද ගියේ

ඉහේ මතක
ඇති කාලෙම අන්තිමයා
අනේ එහෙම
මං නුඹ ළඟ
පළවැනියා
ජීවත් වන තුරා
මගෙ පාසැල් අම්මා
බෝසත් ගුණෙන්
පුන් කලසකි
මට අම්මා

උදේ රැයින්
ආ සියොතුන් වනන්තරේ
රැහේ පිටින් ගී
නැළවිලි කියනු ඇහේ
ඇහැක් වගේ
මං රැකගත්
පුංචි වියේ
කුරුල්ලනේ
අපෙ අම්මා
කොයිද ගියේ

ගීත ගායනය

ජගත් වික්‍රමසිංහ
ජගත් වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021