මුල ගී පද උහුලමි තනිවම කඳුලක මතකය
F
T
P

උහුලමි තනිවම කඳුලක මතකය ගී පද

උහුලමි තනිවම
කඳුලක මතකය
මගෙම වෙලා තිබු
වසන්තයේ
දුටුවෙමි ඔය රුව
ගම් දොර එන මග
නොදැනිම රිදුමක
හද දැවුණේ

නාඳුනනා විලසින්
මා මගහැර
බිම බලනා ඔය
නෙතු අතරේ
දුටුවා මං
පෙර දා වූ සෙනෙහෙම
සඟවන්නට හද
මා අතරේ

වදනින් වදනක්
අමුණා මුමුනා
හිනැහුණ වැලපුණ
පොඩි කාලේ
දෑතින් දෑතම
පතලා ඇවිදින්
ගිය හැටි මතකයි
ගම් දෑලේ
අතැර දමා
පිටගම් ගිය දා
ඔබ දෑතම මාගේ
මහළු වෙලා
ඒ ගම් දෑලත්
නෑ පෙර දා වාගේ
නෑ පෙර දා වාගේ

මොහොතින් මොහොතක්
ගෙවලා බලලා
රිදවන ඉකිලන
ඒ මතකේ
වත්තන් කරගෙන
උහුලාගෙන උන්
ගිනි දැල් ඇවිලෙයි
ආයෙ හිතේ
මා පසුකරගෙන
පැටලීලා
යයි ඔබ හිමි සුරතේ
දරා නොහැක වෙන
ඔය කුස මට නම්
ඒ හිමිකම ඔහුගේ

ඒ හිමිකම ඔහුගේ

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

චතුක මදුරංග

සංගීත නාද රටා

ලසන්ත වීරසූරිය
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021