මුල ගී පද වසන්තයේ මල් පිපිලා මං ආදරෙයි
F
T
P

වසන්තයේ මල් පිපිලා මං ආදරෙයි ගී පද

වසන්තයේ මල් පිපිලා
හදවතේ පතුලෙන්ම
සුවඳක් වෙලා විසිරීලා

මං ආදරෙයි
නුඹට මගේ ආදරී
එදා පටන්
හදෙහි රැඳුනු
ඒ රුවේ
අපගෙ හදේ
තිබු ආදරේ
තාමත් තියේ

නිරන්තරේ
මා හා ළඟින්
සිව්මංසලේ
ගිය මාවතේ
සිටියා ළඟින්
දෑතේ වෙලී
සුවඳක් වුනා
වෙලිලා පෙමින්

මං ආදරෙයි
නුඹට මගේ ආදරී
එදා පටන්
හදෙහි රැඳුනු
ඒ රුවේ
අපගෙ හදේ
තිබු ආදරේ
තාමත් තියේ

මං ආදරෙයි
නුඹට මගේ ආදරී
එදා පටන්
හදෙහි රැඳුනු
ඒ රුවේ

සොඳුරු ආදරේ
අපි ගයමූ
අපි ගයමූ
ළොවටම කියමූ
ළොවටම කියමූ
ඔබෙ ආදරේ
සදහටම අගෙයි
මතු අත් භවේ

ගීත ගායනය

චිත්‍රාල් සෝමපාල
චිත්‍රාල් සෝමපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021