මුල ගී පද වැඩ කරලා ඉවර නොමැත දෙවියනේ
F
T
P

වැඩ කරලා ඉවර නොමැත දෙවියනේ ගී පද

අසරණ මව මගේ
ඇස් අන්ධව ඉන්න
කොරවුනු පියා බෑ
හරිහැටි ඇවිදින්න
මේ දෙන්නා සමග
නංගී රැකගන්න
රක්ෂාවට ආමි
ගෙදරක නවතින්න

වැඩ කරලා ඉවර නොමැත
දෙවියනේ
මොකටද මා දුප්පත් වී
ඉපදුනේ
වැරදුනහම කෝටු පාර
වදිනවා
බඩු කැඩුනොත් පඩියෙන්
අඩු කරනවා
වැඩ කරලා ඉවර නොමැත
දෙවියනේ

දන්නෙ කවුද තමන්ගෙ දුක
මිස තමන්
කන්නෙ බොන්නෙ වැඩකට
යන එන ගමන්
දන්නෙ කවුද තමන්ගෙ දුක
මිස තමන්
කන්නෙ බොන්නෙ වැඩකට
යන එන ගමන්

වෙහෙස වෙලා රෑ දොළහට
ඇල වුනා
වෙහෙස වෙලා රෑ දොළහට
ඇල වුනා
උදේ පහට ආයෙත් මා
පිබිදුනා

වැඩ කරලා ඉවර නොමැත
දෙවියනේ
මොකටද මා දුප්පත් වී
ඉපදුනේ
වැරදුනහම කෝටු පාර
වදිනවා
බඩු කැඩුනොත්
පඩියෙන් අඩු කරනවා
වැඩ කරලා ඉවර නොමැත
දෙවියනේ

සැපට හදයි බලු පැටියෙක්
හරි සැරයි
නෝනා ඌට මට වැඩියෙන්
ආදරෙයි
සැපට හදයි බලු පැටියෙක්
හරි සැරයි
නෝනා ඌට මට වැඩියෙන්
ආදරෙයි

ඇස් රතු වී දුක් කඳුළැලි
බේරුනා
ඇස් රතු වී දුක් කඳුළැලි
බේරුනා
රක්ෂාවේ හැටි දැන් මට
තේරුනා

වැඩ කරලා ඉවර නොමැත
දෙවියනේ
මොකටද මා දුප්පත් වී
ඉපදුනේ
වැරදුනහම කෝටු පාර
වදිනවා
බඩු කැඩුනොත්
පඩියෙන් අඩු කරනවා
වැඩ කරලා ඉවර නොමැත
දෙවියනේ

ගීත ගායනය

මිල්ටන් පෙරේරා
මිල්ටන් පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021