මුල ගී පද වෙසක් ලබනවා තොරන් බඳිනවා
F
T
P

වෙසක් ලබනවා තොරන් බඳිනවා ගී පද

වෙසක් ලබනවා
තොරන් බඳිනවා
තැන තැන
දන්සැල් ඉදිවෙනවා
වෙස්සන්තර රජු
සිරිසඟබෝ රජු
ආයෙත් සිරිලක
රජ වෙනවා

වෙසක් ගෙවෙනවා
තොරන් ලිහෙනවා
දන්සැල් කාලය
නිම වෙනවා
වෙස්සන්තර රජු
සිරිසඟබෝ රජු
ආයෙත් රජකම
හැර යනවා

වෙසක් කාලෙටයි
කාගෙත් පිංකම්
කාට පේන්න ද
අනෙ මන්දා

නම්බු රැකීමයි
නිවන් දැකීමයි
එක මඟ යන්නේ
කොහොමද මන්දා

වෙසක් කාලෙටයි
කාගෙත් පිංකම්
කාට පේන්න ද
අනෙ මන්දා

නම්බු රැකීමයි
නිවන් දැකීමයි
එක මඟ යන්නේ
කොහොමද මන්දා

වෙසක් කාලෙටයි
කාගෙත් පිංකම්
කාට පේන්න ද
අනෙ මන්දා

ගීත ගායනය

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රඹුක්කන සිද්ධාර්ථ හිමි

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021