මුල ගී පද යකඩ කටේ දොර ඇරිලා
F
T
P

යකඩ කටේ දොර ඇරිලා ගී පද

යකඩ කටේ
දොර ඇරිලා
කං අඩි පුපුරයි
මොනවා කරන්න ද
මට තේරෙන්නේ නෑ

ඉල්ලන දේ
ලැබෙන තුරා
යන්නෙම නෑ මං
තව තව දොඩනවා
කට වහගන්නේ නෑ

යකඩ කටේ
දොර ඇරිලා
කං අඩි පුපුරයි
මොනවා කරන්න ද
මට තේරෙන්නේ නෑ

ආවට වෙස් බැඳ
නැත රැවටෙන්නේ
මායම් වලින් නැහැ
අපි පැරදෙන්නේ

කෝළම් කතා නෙවැ
අද දොඩවන්නේ
ආලෙන් බැඳේ නම්
නැත පරදින්නේ

මගෙ මෝඩකම ඊයෙ
මයිනන්ට වික්කා
මගෙ මෝඩකම ඊයෙ
මයිනන්ට වික්කා

යකඩ කටේ
දොර ඇරිලා
කං අඩි පුපුරයි
මොනවා කරන්න ද
මට තේරෙන්නේ නෑ

රූපෙන් පලක් නැත
කට දොඩවයි නම්
ඔපෙන් කියන්නෙමි
බය නැත මා නම්

චීනෙන් ගෙනාවත්
ලොකු වෙද ඇදුරන්
ආයෙත් මගේ කට
නවතිද ඩොං ඩොං

නුඹ ඔහොම නැටුවාට
මම මයි නෙ ලොක්කා
නුඹ ඔහොම නැටුවාට
මම මයි නෙ ලොක්කා

ඉල්ලන දේ
ලැබෙන තුරා
යන්නෙම නෑ මං
තව තව දොඩනවා
කට වහගන්නේ නෑ

ගීත ගායනය

ෆ්‍රෙඩී සිලවා
ෆ්‍රෙඩී සිලවා ගේ තවත් ගී පද

ඇන්ජලීන් ගුණතිලක
ඇන්ජලීන් ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021