මුල ගී පද ච අකුරෙන්
F
T
P

ච අකුරෙන් පටන් ගන්නා ගී පද

චංචල අඳුරු ලොවේ

ගායනය වික්ටර් රත්නායක
චංචල අඳුරු ලොවේ නිසංසල සීතල පරම සුවේ මිහිපිට තැනෙක තියේ සොයා එමි මම ඒ සෙවන ප්‍රියේ චංචල ...

චංචල දෑසේ මායා ඉස්සර වාගේ පාලා

ගායනය රයිනි චාරුකා ගුණතිලක
චංචල දෑසේ මායා ඉස්සර වාගේ පාලා ඉන්නට ආයේ මා හා ආදරේ දීලා මල් වගෙ සිනහා ගෙනා මුදු හාදු වෑහ...

චක් ගුඩු ගුඩු ගුඩේ කියල

ගායනය එඩ්වඩ් ජයකොඩි
චක් ගුඩු ගුඩු චක් ගුඩු ගුඩු චක් ගුඩු ගුඩු චක් ගුඩු ගුඩු චක් ගුඩු ගුඩු චක් ගුඩු ගුඩු චක් ...

චන්ඩිකමට රණ්ඩුවක් වෙලා

ගායනය ටී. එම්. ජයරත්න
චන්ඩිකමට රණ්ඩුවක් වෙලා පුංචි පුතා ඉන්නෙ හැංගිලා චන්ඩිකමට රණ්ඩුවක් වෙලා පුංචි පුතා ඉන්නෙ ...

චන්දන අරණේ මන්මද සිසිලේ

ගායනය නීලා වික්‍රමසිංහ
චන්දන අරණේ මන්මද සිසිලේ සුවඳ උරා බී සඳ කැන් අතරින් හෙමිහිට රහසේ රහසේ වෑහෙන පිණි බිඳු පබලු...

චන්දෝ මා බිළිඳේ නුඹ නාඩන්

ගායනය අමරදේව ඩබ්. ඩී.
චන්දෝ මා බිළිඳේ නුඹ නාඩන් කිම් දෝ කුමලත නිරිඳුට දා උන් පතර බලැති සිරි කුන්ද විදාරණ විතර ...

චන්ද්‍ර කින්නර ජාතකේ කිඳුරිය ලෙසින්

ගායනය කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
චන්ද්‍ර කින්නර ජාතකේ කිඳුරිය ලෙසින් නුඹ පෙම් බැඳන් මට ළං වුණා පෙම් බැඳන් ආ කින්නරාවී මගෙ ...

චන්ද්‍ර මණ්ඩලේ සැතපුන

ගායනය සුනිල් එදිරිසිංහ
චන්ද්‍ර මණ්ඩලේ සැතපුන පුංචි සාවියේ මන්ද කියාපන් නොකියා හැංගිලා ගියේ පාන නිවුන සේ පාළුයි ල...

චන්ද්‍ර මඬුලු මල් අතුරා

ගායනය නීලා වික්‍රමසිංහ
චන්ද්‍ර මඬුලු මල් අතුරා මල් යහනට වඩින මල්සරා මන්ද මිතුරු තවම පමා පුන් සඳ සේ පෙම් සිනා පෙම...

චන්ද්‍ර මඬුලු යට සුරංගනාවන්

ගායනය නන්දා මාලනී
චන්ද්‍ර මඬුලු යට සුරංගනාවන් දූ සනහන්නට ගීත ගයනවලු දුවේ එපා ඒ කතා අහන්නට මේ නැළැවිලි ගී මම...

චන්ද්‍රමඩල බැද්ද වටින් මෝදුවෙලා

ගායනය සුනිල් එදිරිසිංහ
චන්ද්‍රමඩල බැද්ද වටින් මෝදුවෙලා කළු නැන්දගෙ දුව යන්ට ගියා බැල්ම හෙලා බැල්ම හෙලා චන්ද්‍රම...

චාමර සැලුණාවේ සේසත් සැලුණාවේ

ගායනය ටී. එම්. ජයරත්න,නීලා වික්‍රමසිංහ
චාමර සැලුණාවේ සේසත් සැලුණාවේ සුරංගනා සුළං දැලේ චාමර සැලුණාවේ චාමර සැලුණාවේ පවන් සලා පවන්...

චූටි නංගීයේ අදින් පසුව

ගායනය නීලා වික්‍රමසිංහ
චූටි නංගීයේ අදින් පසුව අක්කා ඔබ ළඟ නෑ පති කුලයට මා කැන්දා යන්නට කුමාරයෙක් එනවා නංගියෙ ඔබ...
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021