මුල ගී පද ජ අකුරෙන්
F
T
P

ජ අකුරෙන් පටන් ගන්නා ගී පද

ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ

ගායනය දීපිකා ප්‍රියදර්ශණී පීරිස්
ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ ජයසිරි මා හාමුදුරුවනේ දර මිටි ඇද්දා රෑ නිදි වැරුවා ගිනිමැල ගහගෙන ර...

ජලේ ගැඹුර ඔරුව දන්නෙ නෑ

ගායනය ජගත් වික්‍රමසිංහ
ජලේ ගැඹුර ඔරුව දන්නෙ නෑ මලේ සුවඳ ජලය දන්නෙ නෑ හිතේ අරුම නඟා දන්නෙ නෑ නඟේ උඹට බොරු කියන්නෙ...

ජීවන යාත්‍රා බිඳුණු වරායේ

ගායනය සනත් නන්දසිරි
ජීවන යාත්‍රා බිඳුණු වරායේ කොතැන ලැගුම් ගන්නේ මඟ යන එන අය නැත හඳුනන්නේ කාට ද හද රැඳි දුක ප...

ජීවන විල මැද වැජඹෙන කැකුළකි

ගායනය සුජාතා අත්තනායක
ජීවන විල මැද වැජඹෙන කැකුළකි රූබර වූ යුවතී ජීවන විල මැද වැජඹෙන කැකුළකි රූබර වූ යුවතී තී ම...

ජීවිතය අලුතින් ලබන්නට ඇත්නම්

ගායනය දීපිකා ප්‍රියදර්ශණී පීරිස්
ජීවිතය අලුතින් ලබන්නට ඇත්නම් ළමා විය යළි ලබා දිවි මග පුරන්නට ඇත්නම් ජීවිතය අලුතින් ලබන්න...

ජීවිතය ඔබෙන් දැන

ගායනය දයාන් විතාරණ
ජීවිතය ඔබෙන් දැන ආදරයෙන් සිඹ ළඟම තබාගෙන මුතු කැටයක් ලෙස වේ කුලකින් රිංගන තරු එළියක් ලෙස ම...

ජීවිතයේ තනි මංසල ආරාධනා

ගායනය අමරදේව ඩබ්. ඩී.
ආරාධනා ආරාධනා ජීවිතයේ තනි මංසල අතරමං වෙලා හුදෙකලාව සුසුම් හෙලන හදවත සනහා අතීතයේ ගිලිහී ග...

ජීවිතයේ හොඳම හරිය අවුල් වෙලා යද්දී

ගායනය චාමර වීරසිංහ
ජීවිතයේ හොඳම හරිය අවුල් වෙලා යද්දී තමා අතට තම අතවත් සෙවනක් නැති වෙද්දී විරිත්තන්ඩ දහස් ගණ...

ජීවිතේ අම ධාරා

ගායනය ටී. එම්. ජයරත්න
ජීවිතේ අම ධාරා උල්පතේ රස උතුරා කෝ සුපෙම් හස කැලුම් රස හැඟුම් මීවිතේ රස උතුරා ආදරේ මල් උය...

ජීවිතේ කවියක්

ගායනය නන්දා මාලනී
ජීවිතේ කවියක් ආදරේ එහි සොඳුරුතම වදනක් කඳුළැලි බිඳක් හසරැළි පොදක් එකට එක්වූ විට දැනේ පෙර න...

ජීවිතේ මගේ ඔයා කියාලා

ගායනය ප්‍රියා සූරියසේන
ජීවිතේ මගේ ඔයා කියාලා සිඟාවී ඔබේ ආදරේ ඔබේ මුවේ බැඳේ හදේ කියා ලියා ඔබව පතාලා ජීවිතේ මගේ ඔ...

ජේසූ ජේසූ ඔබ ඉන්නවා මට පේනවා

ගායනය චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා
ජේසූ ජේසූ ඔබ ඉන්නවා මට පේනවා ජේසූ ආ හා හා හා හා හා හා හා හා හා ජේසූ ජේසූ ජේසූ ඔබ ඉන්නවා ...
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021