මුල ගායකයින් අමරසිරි පීරිස්
F
T
P

අමරසිරි පීරිස් ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

අපේ අහිංසක ආදරේආදර හසුනක් හෙමින් ඇවිල්ලාආදරයේ උණුසුම් සුසුම් සුවඳ ද මෙතරම්ඇය යන්න ගියා මැකිලාඉකි ගසා හඬන අතීතයකඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්ඔබ ඇපල් මලක් වාගේ ‍ලස්සන වසන්ත කාලේඔබ හඬනවනම් මහ හයියෙන් හඬන්න රාධාකවුරුවත් නැහැ එගොඩට යන්නටකාත් කවුරුවත් නැති බව දැන දැනනුඹ ළඟින් සිටියා නම්මගේ පුංචි රෝස මලේමතක නම් අපි ගෙවූ සුන්දරමියුලැසියේ මගෙ මියුලැසියේමේ එකම සඳක් යට දෙහදක් හමු වීමේ තරම් දුක දරාගන්නටවනේ වන මලක් නොවීවලා අතුල සිරි යහනේ උණුසුම් හිරුවිරාග රාගය අතරේ තනි වූ ආලයසක්මන් සඳ ඉක්මන් කරසපුමල් සුවඳ වගේ හොරෙන් ඇවිදින්සුහදිනියේ සඟවන් ඝෘජු බැල්මේ ඇරැයුම්හන්තානට පායන හඳළඳුනේ ඔබේ දෑස දැක ගත්තෙමි

අමරසිරි පීරිස්

ගායකයකු වූ ඇල්බට් පීරිස් මහතා ට දා ව උපන් අමරසිරි පීරිස් මහතා ලාංකිකයා අමන්දානන්දයට පත් කළ ගායකයෙකි, සංගීතඥයෙකි. ඔහු වයලින් වාදනයෙහි ඉමහත් හැකියාවක් දක්වයි.

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021