මුල ගායකයින් ආත්මා ලියනගේ
F
T
P

ආත්මා ලියනගේ ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

එපා කඳුලැල් සලා හඬන්නට ඔබේ නෙතකඳු පාමුල සිට දැහැනට සමවැදපෙනෙන නොපෙනෙන දුරක ඉඳන්රෑ අඳුරේ සයුරෙ පාවීලියතඹරා මුදු කුසුමකි ඈහිත දුර හන්දා නෙතු ළඟ හංගා

ආත්මා ලියනගේ

1990 දශකයෙහි මුල් භාගයේ දී ශ්‍රී ලාංකේය ගායන තලයෙහි ප්‍රසිද්ධියට පත් ආත්මා ලියනගේ ගායනයෙහි සහ ගීත රචනයෙහි දක්ෂයෙකි.

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021