මුල ගායකයින් නාමල් උඩුගම
F
T
P

නාමල් උඩුගම ගායනා කළ ගීතයන්හි පද

අප හමුවීම වෙන්වීම දෝ ආදරේඅවාසනාවට රෝස මලක් පරවේඉස්සර සෙනෙහස තිස්සෙම හද තුළඔබ මුලා වී මා සොයාවීතනි වී නෑ මා ලොව සොඳුරපෙම් සිසිලේ මගේ දෙනයනබැස යන සඳ දෑසින් නවතාලන්නට බෑමා මුව අගින් හිනැහුණාමේ මල් පාර දිගේ එන්න සමදරාරෑ සිහිනෙන් ඔබ ළඟ මාලොවම නිදන රාත්‍රියේසිතුල් පව්ව වෙහෙර ළඟට සඳක් පායලාසිහිනෙන් සිහිනෙන් මා හඬවනවා

නාමල් උඩුගම

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021