මුල සයන්නෙන් ගායකයින්
F
T
P

ස යන්නෙන් ඇරඹෙන ගායකයින්

සංක දිනෙත්සචින්ත දිලීක්ෂසනත් නන්දසිරිසඳුන් පෙරේරාසමනලී ෆොන්සේකාසමන් ද සිල්වාසමන්ත පෙරේරාසමිතා මුදුන්කොටුවසහන් රංවලසහේලි රෝචනා ගමගේසිප්පි සිනමාසිසිර සේනාරත්නසී. ටී. ප්‍රනාන්දුසුජාතා අත්තනායකසුනිල් එදිරිසිංහසුනිල් පෙරේරාසුනිල් ශාන්තසුරේන්ද්‍ර පෙරේරාසූර්ය ශංකර් මොල්ලිගොඩසූර්යා දයාරුවන්සෙන්ටිග්‍රේඩ්ස්සේනානායක වේරලියැද්දසෝමතිලක ජයමහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021